0212 999 30 73 info@dkayyapi.com
Taş yünü, EPS ve Yalıtım Sıvaları Uygulamaları

Taş yünü, EPS ve Yalıtım Sıvaları Uygulamaları

Isı yalıtım malzemeleri, enerji kimlik belgesinin hazırlanması sırasında binaların enerji performansını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Peki bu ısı yalıtım malzemeleri ne, ne için, nerede, hangi kalınlık gibi sorularınızı cevaplayarak yapınız için doğru malzemeyi bulabiliriz.

 

Isı yalıtım malzemeleri; Isı kayıplarını ve kazançlarını azaltmak için kullanılan düşük kalınlıklarda yüksek ısıl dirençli hafif ve özel malzemelerdir.

 

Isı yalıtım malzemelerini diğer malzemelerden ayıran en önemli özellik düşük ısı iletim katsayılarıdır. Isıl iletkenlik katsayısı; Birim kalınlıktaki bir malzemenin iki paralel yüzeyindeki sıcaklık farkı 1 ° C olduğunda iletim ile aktarılan enerji miktarını ifade eder.

 

Isı iletkenlik katsayısı düştükçe ürünün yalıtım özelliği artar. Bir malzemenin veya yapı elemanının ısıl direnci arttıkça, aktarılan ısıl enerji azalır.

Isı Yalıtım Levhalarında aranan en önemli 5 özellik;

1. Isı transfer katsayısı: En düşük lamda değerine sahip malzeme en iyi ısı yalıtımını sağlar.

 

2. Nefes Alma: En düşük su buharı geçirgenliğine sahip malzeme, bina duvarlarından su buharının daha fazla uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

 

3. Su absorpsiyonu: Su absorpsiyonu en düşük olan malzeme diğerlerine göre daha az risklidir. Isı Yalıtım Levhası TSE belgesine sahip ise su emme değeri standartlar dahilindedir.

 

4. Boyutsal kararlılık: Isı yalıtım levhalarının genişlik-uzunluk-kalınlığı zamanla ve iklim koşullarına göre değişmemelidir. Malzeme, iklim koşullarına ve uygulamaya dayanacak kadar esnek ve dayanıklı olmalıdır.

 

5. Yangın Sınıfı: Ülkemizde binaların yangından korunması yönetmeliği gereği bina cephelerinde kolay alev alabilen malzemelerin kullanılması yasaktır. Yukarıda verilen ısı yalıtım levhalarından taş yünü yanmaz A1 sınıfı, EPS ve XPS ısı yalıtım levhaları üzerlerine sıvalı olarak pek yanmaz B sınıfıdır. Yangın yönetmeliğine uygun ürünlerdir. Ülkemizde ve birçok Avrupa ülkesinde bina mantolama ve diğer ısı yalıtım uygulamalarında aşağıdaki ısı yalıtım levhaları kullanılmaktadır.

 

En Çok Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri

Cam Yünü: Erimiş camın çeşitli yöntemlerle fibere dönüştürülmesidir. Hammaddesinin temeli silis kumudur. Bakalitli ve bakalitsiz olmak üzere iki çeşidi vardır.

 

Taş yünü: Bazalt, kalker, dolomit gibi minerallerden elde edilen lifli ısı yalıtım malzemeleridir. Yüksek ve düşük yoğunluklu olmak üzere iki şekilde üretilirler.

 

Genişletilmiş Polistiren (EPS) Isı Yalıtım Levhaları: Polistiren sert köpük, yapay bir organik yalıtım malzemesidir.

 

Ekstrüde Polistiren (XPS) Isı Yalıtım Levhaları: Banttan çekilerek üretilen sert polistiren köpük türüdür.

 

Poliüretan Köpük: Poliüretan, iki kimyasalın (poliol ve izosiyanat) bir karışımı arasında hava yardımı ile köpürtülerek kürlenmesi ile elde edilen plastik esaslı bir köpüktür.

 

Fenol Köpüğü: Fenol, formaldehit bakalite inorganik şişme ve sertleştirici maddeler ilave edilerek elde edilir. Çeşitli yoğunluklarda sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir.

 

Cam Köpük: Cam köpük levhalar, çok sert basınca dayanıklı, kolay kırılabilen, sürtünmeye dayanıklı olmayan, yüzey sürtünmesi ile kolayca tozlanabilen ısı yalıtım malzemeleridir.

 

Isı Yalıtım Sıvası: Doğal polimerlerden yapılmış iç ve dış cephelerde kullanılan, aynı zamanda ısı, su, ses ve yangın yalıtımını sağlayan, aynı zamanda nefes alabilen bir malzemedir.

 

 

 

Kullandığımız ısı yalıtım malzemelerinin iç yapısına bakarsak 5 gruba ayrıldığını görüyoruz. Bunlar ; taneli yapı, lifli yapı, hücresel yapı, yansıtıcı yapı ve son grup ısı yalıtım malzemeleri. Bu grupları kısaca tanıyalım:

 

● Granül Isı Yalıtım Malzemeleri

 

Bu tür ısı yalıtım malzemeleri tanecikli bir yapıya sahiptir ve pratikte malzemeler arasında hava boşlukları bulunmaktadır. Parçacıkların düzensizliğinden dolayı hava hareketleri çok düşüktür. Bu nedenle konveksiyonla ısı transferi düşüktür.

 

● Lifli Yapılı Isı Yalıtım Malzemeleri

 

Lifler arasındaki serbest hava kanallarının genişliği ve sayısı nedeniyle malzeme yoğunluğu düşüktür. Lifler arasında oluşan hava katmanları, konveksiyonla ısı transferine direnç oluşturur ve ısı transferini en aza indirir.

 

● Hücresel Yapılı Isı Yalıtım Malzemeleri

 

Hücresel ısı yalıtım malzemelerinin konveksiyon yoluyla ısı transferini en aza indirmek için hücreler olabildiğince küçük olmalıdır.

 

● Yansıtıcı Yapılı Isı Yalıtım Malzemeleri